• Projekty
 • Poklady české a španělské kytary
Siempre Nuevo - Photo kit 2018

Poklady české a španělské kytary

Nejaktuálnější program dua Siempre Nuevo se nese v duchu české a španělské tvorby – té české, neboť je to náš domov, té španělské, protože zde „vyrostla“ klasická kytara. Zároveň má posluchač možnost zakusit hudbu z takřka čtyř různých století, od raného klasicismu až po současnost.

Ačkoli byl Luigi Boccherini (1743-1805) původem Ital, jeho skladba Introduction et Fandango jednoznačně potvrzuje skutečnost, že ve svých 25 letech přesídlil trvale do Španělska a zde také složil svá nejslavnější díla, včetně devíti kytarových kvintet. Po krátké, klidné introdukci je v následujícím Fandangu cítit španělský folklór v každé notě, a možná právě proto je tato skladba v úpravě pro dvě kytary ještě o kus „více španělská“, než její originál pro kytaru a smyčcový kvartet. 

Jan Novák (1921-1984) měl velmi pohnutý život, ovlivněný hned dvěma na sebe navazujícími režimy. Za okupace nacisty byl odveden do pracovního tábora, po nástupu komunistického režimu v Československu zas byl nucen komponovat „v duchu ideologie socialistické společnosti“. Po emigraci a definitivním usídlení v Německu se na sklonku svého života věnoval převážně komorní tvorbě, včetně té kytarové. Zde také vznikl velmi niterný a „hluboký“ cyklus deseti divertiment s názvem Rosarium pro dvě kytary, z něhož publiku představíme pět částí.

Madrileñas, třívětá suita španělského skladatele Federica Moreno-Torroby (1891-1982) uzavírá první část koncertu. Jedná se o první ze dvou originálních kompozic pro dvě kytary v rámci našeho programu. Svou bezprostředností, barevností a rytmičností patří mezi nejkrásnější Torrobova díla spojená s kytarou.

Milan Tesař (1938-2019) patří dnes již mezi legendy české klasické kytary. Spolu s celou řadou dalších významných kytaristů, skladatelů a pedagogů silně ovlivnil vývoj našeho nástroje u nás.

Co jej však činilo jedinečným, byla jeho schopnost spojit svět klasické a „populární“ hudby, přičemž neopomíjel ani vlivy jazzu či latinsko-americké hudby. Vytvořil si svůj vlastní, autentický styl komponování, a vrcholem jeho tvorby je bez pochyb Suita Karussell pro dvě kytary. Skladba má tři věty: Intermezzo – Aria – Finale.

Dílem španělského skladatele a klavírního virtuóza Enrique Granadose (1867-1916) uzavíráme pomyslný španělský podíl na našem programu. Za tímto účelem jsme zvolili jeho dva možná nejznámější Španělské tance ze stejnojmenného cyklu celkem dvanácti tanců: Oriental a Andaluza.

Možná nejslavnějšího žijícího českého kytaristu, skladatele a pedagoga, profesora Štěpána Raka není skoro ani potřeba českému publiku blíže představovat. Jeho skladbu Didgeridoo však přeci jen ano. Původně vznikla tato kompozice pro sólovou kytaru v rámci projektu Terra Australis, které profesor Rak věnoval Australskému kontinentu a jeho obyvatelům, přičemž čerpal z vlastních zážitků a dojmů během svého pobytu v této vzdálené zemi. Později – podobně jako u řady dalších jeho skladeb – došlo k aranžmá pro kytaru a smyčcový kvartet, poté jsme právě poslední jmenovanou verzi se smyčci rozšířili o druhou kytaru (v rámci projektu 4+2 s Epoque Quartet) a posléze z ní utvořili aranžmá pro dvě kytary „sólo“. Jak už bývá zvykem profesora Raka, je tato skladba nabytá energií, jak tou živelnou, tak i tou meditativní. Zároveň vyžaduje od obou interpretů

maximální soustředěnost a technický nadhled, neboť i ve dvou je vskutku velice obtížná. Ale: stojí to za to!

 • Účinkují:
  • Siempre Nuevo (kytarové duo) – fenomenální kytarové duo založeno vynikajícími kytaristy Patrickem Vacíkem a Matějem Fremlem, jejichž všestrannost a navíc velmi svěží a výrazná interpretace byly mnohokrát kladně oceněny jak publikem, tak i hudebními kritiky.
 • Program (výběr z autorů):
  • Luigi Boccherini – Introduction et Fandango *
  • Jan Novák – Rosarium
  • Frederico Moreno-Torroba – Madrilenas
  • Milan Tesař – Suita Karussell
  • Enrique Granados – Oriental, Andaluza *
  • Štěpán Rak – Didgeridoo *

* transkripce Siempre Nuevo

Sdílejte příspěvek