dolezalovo-kalendar-d5796

Revoluce? Revoluce!

Koncert věnovaný výročí 230 let Velké francouzské revoluce a výročí 30 let „Sametové revoluce“ Účinkující

  • Doležalovo kvarteto

 Program:

  • Ludwig van Beethoven – Smyčcový kvartet č. 4 op. 18 c moll
  • Maurice Ravel – Smyčcový kvartet F dur
  • Viktor Kalabis – Smyčcový kvartet č. 4

Projekt připomíná dvě zajímavá výročí připadající na rok 2019. Uplyne totiž 230 let od dobytí Bastily v Paříži, čímž byla započata Velká francouzská revoluce. Tato revoluce změnila celý svět. I když se vlastně nevyvedla dle představ (mocensky ji následně zneužil Napoleon), byla vždy velkým vzorem všem ostatním revolucím, které se nesly v duchu myšlenek svobody a demokracie. Revoluce, která se určitě k těmto myšlenkám hlásila, byla revoluce v roce 1989 v tehdejším Československu. „Sametová revoluce“ změnila bez krveprolití v zemi režim z komunistické diktatury na demokratický stát.

Autoři skladeb večera nejsou vybráni náhodou. Ludwig van Beethoven byl velkým obdivovatelem francouzských revolucionářů a hlásil se k myšlenkám svobody a demokracie. Napoleonovi coby generálovi revolučních vojsk věnoval svou 3. symfonii (věnování zrušil, když se Napoleon prohlásil císařem Francie). Maurice Ravel patří již ke generaci francouzských skladatelů, kteří tvořili svobodně a bez závazků, představitel nového hudebního směru konce 19. a začátku 20. století – impresionismu. Plně využíval svobodného uměleckého prostředí Paříže, za 1. světové války bojoval v armádě a následně dokázal přijímat do své hudby i vlivy ze zámoří. Ravel již plně mohl využívat změn, které začaly Velkou francouzskou revolucí v roce 1789 a na konci 19. století již ovlivnily dění v celé Evropě. Viktor Kalabis je zase zástupce českých skladatelů, který přímo zažil revoluční rok 1989 v Československu. V době komunistického režimu byl donucen k odchodu z pozice pedagoga AMU, což na jeho tvorbu ale naštěstí nemělo zásadní vliv. Jeho tvorba nebyla za minulého režimu nikterak prosazována. Kalabis měl významný podíl na vzniku Nadace Bohuslava Martinů a na propagaci jeho díla u nás.

Večer je provázen mluveným slovem členů kvarteta, které uvádí do souvislostí výročí projektu s uvedenými autory skladeb.

Sdílejte příspěvek